Biden forgoing Amtrak trip to Washington over security fears

Biden forgoing Amtrak trip to Washington over security fears